Czy jesteś dobrym kierowcą?

W naszej kulturze prowadzenie samochodu bardzo często wiąże się ze stereotypami. Często słyszymy, że kobiety gorzej radzą sobie z prowadzeniem pojazdów. Mężczyźni wymyślają kawały o blondynkach, brunetkach i o wszelkich innych kolorach kobiecych włosów. Zadajmy sobie pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że kobiety prowadzą pojazdy gorzej niż mężczyźni?

Ze statystyk jednoznacznie wynika, że kobiety powodują mniej wypadków, w których ludzie odnoszą uszczerbek na zdrowiu lub życiu. Inną, ważną kwestią, którą zajmiemy się w tym artykule, będą zdolności bezpiecznej jazdy u osób starszych, w przypadku których dochodzić może do zaniku refleksu, utraty zdolności do ciągłej koncentracji, czy spadku jakości widzenia w sytuacji prowadzenia pojazdu w nocy, lub w złych warunkach pogodowych.

Badania dla kierowców

Na szczęście istnieją badania, które w jasny i precyzyjny sposób stwierdzają, czy dana osoba jest w stanie dobrze prowadzić pojazdy mechaniczne. Mowa tutaj o badaniach psychotechnicznych kierowców. Badania takie polegają na przeprowadzeniu z osobą badaną testów, które mają za zadanie sprawdzić osobowość, koncentrację uwagi, zdolność pracy pod presją. W przypadku kierowców badania takie polegają na przykład na naciskaniu pedałów, czy też przycisków, w odpowiedzi na sygnały dźwiękowe lub świetlne. Są to tak zwane badania aparaturowe.

Testy psychologiczne dla kierowców

Kolejnym elementem są testy psychologiczne, w których znajdują się pytania odnoszące się do temperamentu osoby badanej. Informacje o tym, czy osoba badana jest porywcza, czy raczej spokojna, mogą być podstawą dla odniesienia udzielanych odpowiedzi, do rozważań nad stylem jazdy osoby badanej. Z testów takich można wyczytać także, czy pacjent jest osobą, która ma podwyższone zapotrzebowanie na ryzyko, czy jest bardziej współdziałający, czy też współzawodniczący. Przykładowe pytania, na które odpowiada się „tak” lub „nie” to: „czy lubisz próbować nieznane potrawy”, ” czy zdarza się, że bywasz zazdrosny”. Procedura bada również zdolności pacjenta, na podstawie odnajdywania przez osobę badaną figur lub liczb ukrytych w otoczeniu innych. Badania takie kończą się omówieniem wyników i najczęściej wydaniem opinii o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Opinia taka jest prawnie wiążąca i jest ważna przez okres pięciu lat od jej wydania.

Badania psychotechniczne kierowców są istotną częścią zmieniania kultury jazdy w Polsce – informuje specjalista z pracowniapsychologiczna.eu . Pamiętajmy o tym i nie bójmy się z nich korzystać, jeśli będzie to konieczne.